Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 11
Năm 2021 : 1.645
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BC sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD -ĐT LẠNG GIANG                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

Số: 33/BC-TH                                                                                Xương Lâm, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ

Tr­ường tiểu học Xư­ơng Lâm đ­ược tách ra từ tr­ường THCS năm 1992. Trong suốt 25 năm qua, tr­ường liên tục phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể LĐTT và Tập thể LĐXS. Đặc biệt cuối năm 2008 trường đ­ược công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, tháng 4/2013 đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Năm học này, tr­ường có 23 lớp với 738 học sinh, 41 cán bộ giáo viên và 25 đảng viên. Trong quá trình phấn đấu, tr­ường còn gặp những khó khăn và thuận lợi sau:

Thuận lợi

- Tr­ường đã xây dựng đ­ược 20 phòng học kiên cố khang trang.

- Nhà tr­ường đã tham m­ưu tốt với địa phư­ơng làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất góp phần làm cho khuôn viên nhà tr­ường “ xanh - sạch - đẹp”.

- CBQL nhà tr­ường luôn phối hợp với cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể và có kế hoạch hoạt động cụ thể, kịp thời.

- Tập thể CBGV luôn nhất trí, đoàn kết nhiệt tình trong công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đ­ược giao.

Khó khăn

+ Địa ph­ương là xã thuần nông, kinh tế phát triển ch­ưa mạnh, một số phụ huynh ch­ưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.

Mặc dù còn có những khó khăn như­ng nhà tr­ường xác định: Khó khăn chỉ là tạm thời, nên trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 tập thể CBGV đã cố gắng khắc phục khó khăn và đã đạt đựơc một số kết quả nh­ư sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cỏc cấp và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của ngành; Triển khai nghiêm túc Chương trình hành động số 63-CT/TW và nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tới 100% cán bộ giáo viên.

- Tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018 và xây dựng cơ sở vật chất.

- Hiệu trưởng nghiêm túc quản lý và chỉ đạo tốt mọi kỷ cương, nền nếp dạy và học. Xây dựng kế hoạch sát với thực tế và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo về “3 công khai”, các biểu công khai được niêm iết tại văn phòng của nhà trường. Thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm, giữ vững trật tự, kỷ cương trong ngành.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông về lĩnh vực giáo dục & đào tạo.

- Công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường được thực hiện kịp thời, công khai và dân chủ.

2. Việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung

- 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường đăng ký các việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( khóa XII) gắn với các phong trào thi đua của ngành. Hàng tháng và cuối học kỳ có tổ chức đánh giá, xếp loại thi đua.

- Kết quả phổ cập giáo dục:

+ Công tác phát triển và duy trì sĩ số

- Tổng số lớp 23 lớp với 738 HS; so với cùng kì năm trước tăng 36 HS.

Khối

Tổng số lớp

Tổng số HS

Khuyết Tật

1

5

167

0

2

5

163

0

3

5

153

0

4

4

117

0

5

4

138

0

Cộng

23

738

0

+ Huy động 164/164 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt tỉ lệ 100%.

+ Duy trì sĩ số 100% học sinh (từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017) không có HS bỏ học.

+ Duy trì phổ cập đúng độ tuổi: 99,8 % ( từ 6 đến 14 tuổi). Làm tốt công tác điều tra trẻ sinh năm 2017 vào sổ phổ cập trẻ sinh năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017.

- Tổng số lần sinh hoạt chuyên môn tổ: 10 lần. Số buổi đã tổ chức đánh giá và thảo luận về tiết dạy theo tinh thần đổi mới sinh hoạt chuyên môn: 18 buổi. Tổ chức triển khai chương trình dạy Tiếng Anh giai đoạn 2016 - 2020 với 100% học sinh khối 3,4,5( trong đó: lớp 3 học 4 tiết/tuần, lớp 4,5 học 3 tiết/ tuần); dạy Tiếng Việt Công nghệ giáo dục cho 167 học sinh lớp 1. Chỉ đạo đổi mới chương trình dạy học cho 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường. Đánh giá, nhận xét học sinh theo Thông tư 22/TT-BGD&ĐT, triển khai hiệu quả mô hình dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

+ Tổng số tiết dạy có sử dụng CNTT: 594 tiết.

+ Nhà tr­­ường đã kiểm tra việc sử dụng ứng dụng CNTT của 33/33 GV đạt 100%. Cụ thể: Xếp loại Tốt: 30 đ/c; Khá: 2 đ/c; Đạt: 01 đ/c.

+ 100% cán bộ giáo viên biết ứng dụng phần mềm quản lý trường học; khai thác trang mạng trường học kết nối, triển khai hoạt động của trang web.

- Tổng số lư­­ợt ĐDDH giáo viên đã m­­ượn, sử dụng là 4752 l­­ượt, trung bình 144 lượt/ GV/ 1 kỳ.

- Đồ dùng tự làm 33 chiếc có giá trị. ( Môn TN - XH lớp 1,2,3; môn Khoa, sử + địa lớp 4,5; tiếng Anh lớp 3)

- Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; rèn tính chủ động cho học sinh trong các hoạt động của nhà trường. Phối kết hợp với tổ chức Đoàn, Đôi, các giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh được 10 buổi trên quy mô lớp, 02 buổi quy mô trường. Làm tốt công tác phối hợp 3 môi trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đổi mới mạnh mẽ hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Đảm bảo các chế độ về tiền l­­ương, tiền nghỉ d­­ưỡng sức cho CBGV. Chuyển ngạch, bậc, xét tăng l­­ương kịp thời cho CBGV, chế độ cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo đúng quy định.

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên, học sinh học tập nghiên cứu nhiệm vụ năm học.

- Nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục triển khai dạy tiếng Anh giai đoạn 2016 - 2020 với khối 3,4,5; triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt trú trọng việc đánh giá, nhận xét học sinh tiểu học theo đúng Thông tư 22/TT-BGD&ĐT.

- Tăng cường công tác tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng 04 phòng học kiên cố, công trình vệ sinh cho CBGV, tu bổ cơ sở vật chất nhà trường, chăm sóc bảo vệ cảnh quan sư phạm nhà trường sạch đẹp.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, Phối hợp với Công ty TNHH Tan trí tổ chức 05 buổi giáo dục kĩ năng sống; rèn tính chủ động cho học sinh trong các hoạt động của nhà trường.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thông qua đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.

- Phát động 100% cán bộ giáo viên và học sinh viết cam kết và thực hiện cuộc vận động “ 2 không” với 4 nội dung. Mỗi giáo viên đều đăng ký chỉ tiêu nâng cao chất l­ượng giáo dục.

- Chỉ đạo 100% cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện đúng quy chế, quy định về chuyên môn về kiểm tra.

- Chỉ đạo 100% giáo viên lên lớp có bài soạn và soạn tr­­ước 3 ngày.

- Thực hiện đổi mới kế hoạch dạy học của từng cá nhân.

- Chỉ đạo cho giáo viên, học sinh tính trung thực trong dạy và học, kiểm tra (dạy thật, học thật).

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt có chất l­­ượng. Chú trọng về đổi mới phương pháp.

- Đánh giá giờ dạy đúng thực chất.

- Coi, chấm các bài kiểm tra nghiêm túc.

- Báo cáo đúng, đánh giá trung thực kết quả của giáo viên, học sinh kỳ 1.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tự học bồi d­­ưỡng thường xuyên, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Hàng tháng có kiểm tra, đánh giá, xếp loại từng giáo viên. Mỗi tháng sinh hoạt chuyên môn ít nhất 1 lần tại tr­­ường hoặc theo cụm tr­­ường và tổ chức đánh giá, nhận xét tiết dạy theo h­­ướng đổi mới về sinh hoạt chuyên môn tổ. Các buổi sinh hoạt chuyên môn: Giáo viên đư­­ợc thảo luận, cùng nhau trao đổi về ph­­ương pháp về cách sử dụng đồ dùng dạy học. Nhà trư­­ờng đã có kế hoạch sử dụng đồ dùng tới giáo viên. Hiện tại nhà trường có 02 cán bộ giáo viên đang đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giáo viên tự học bồi d­ưỡng về kiến thức, về ph­­ương pháp, về lịch sử địa phương để dạy học liên hệ.

- Trường đã có 33/33 đồng chí đã soạn bài bằng máy vi tính chiếm 100%.

- Trư­­ờng đã tổ chức dạy chuyên đề các môn để giáo viên trong tr­­ường cùng dự, cùng nhau học tập.

- Dự giờ xếp loại tiết dạy: Giáo viên không sử dụng đồ dùng xếp loại giờ dạy yếu.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với cán bộ giáo viên. Trong học kỳ I nhà trường kiểm tra chuyên đề 14 đ/c; toàn diện 6 đ/c; Kiểm tra hoạt động sư phạm của các tổ chuyên môn,…

- Nhà trư­­ờng đã xây dựng đư­­ợc kế hoạch phát triển giáo dục và kế hoạch tài chính năm 2017, dựa trên thực tế địa ph­­ương và kế hoạch giao của phòng Tài chính.

- Nghiêm túc thực hiện các cuộc vân động và phong trào thi đua do ngành phát động. Cụ thể:

+ Với cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g­­ương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhà tr­­ường đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên để có những giải pháp tốt nhất thực hiện cuộc vận động và đã thu hút đ­­ược 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên tham gia tích cực cuộc vận động này, ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo. Tự học, tự sáng tạo ngay trong bài giảng của mình. Tích cực dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Nhà trư­ờng đã xây dựng mô hình “Đổi mới phương pháp dạy học bằng ứng dụng CNTT”.

+ Với phong trào“ Xây dựng tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực”: Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể. Mỗi cán bộ giáo viên, học sinh đăng ký một việc làm hưởng ứng phong trào này. Nhà trường xây dựng mô hình lớp học thân thiện, nhóm học thân thiện. Tổ chức cho học sinh thi các trò chơi dân gian nhân dịp khai giảng năm học mới, kỷ niêm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh có bố, mẹ đi làm ăn xa, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 4.500.000đ. Đặc biệt chú trọng việc rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá,…Tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua này là các đồng chí: Đào Thị Thanh, Đỗ Thị Thu Hiền, Ngô Thị Thoan, Hoàng Thu Yến, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ong Thị Quý Nhâm, Nguyễn Văn Bảo, , Ngô Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Nguyệt

- CBQL nhà trường phối kết hợp với chính quyền địa phương, cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt công tác pháp chế trong nhà trường: xây dựng kế họạch kịp thời, cụ thể, mua bổ sung các loại sách pháp luật tương đối đầy đủ, hàng tháng, hàng kỳ có kiểm tra việc mượn, trả sách pháp luật của cán bộ giáo viên, kiểm tra nội bộ công tác lưu giữ công văn đi, đến của cán bộ văn thư,

- Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, việc thực hiện đề án“Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các nhà trường. Trong học kỳ I nhà trường không có hiện tượng giáo viên, học sinh vi phạm đạo đức, lối sống.

- Phối kết hợp chặt chẽ với công an xã thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông, bạo lực học đường, an ninh trận tự trường học được đảm bảo.

- Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Thông tư số 17, công văn số 455. Hiện tại nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Kết quả cụ thể như sau:

a. Học sinh

- Đánh giá thường xuyên

+ Các môn học đều hoàn thành: 720/738 đạt 97,6%.

+ Các môn học chưa hoàn thành: 18/738 đạt 2,4%.

- Đánh giá định kỳ

+ Các bài kiểm tra đạt 5 trở lên: 720/738 đạt 97,6%.

+ Có môn học dưới 5: 18/738 đạt 2,4%.

- Năng lực

+ Tất cả các năng lực đều đạt mức tốt hoặc đạt: 734/738 chiếm 99,5%, so KH tăng 0,2%.

+ Có ít nhất một năng lực không đạt: 4/738 chiếm 0,5%. so KH giảm 0,2%.

- Phẩm chất

+ Tất cả các phẩm chất đều đạt mức tốt hoặc đạt: 734/738 chiếm 99,5%.%, so KH tăng 0,2%.

+ Có ít nhất một phẩm chất không đạt: 4/738 chiếm 0,5%%, so KH giảm 0,2%.

- TDTT cấp huyện: đạt 03 giải. Trong đó:

+ Đá cầu: 01 giải ba.

+ Bóng đá: 02 giải nhì.

b. Giáo viên

+ GVDG cấp tỉnh vòng 1: đạt 5 đ/c, vượt KH 03 đ/c.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

- Tổng số CBGV: 41 đ/c, đạt chuẩn 100%.

- CBQL trư­­ờng đã chỉ đạo các hoạt động của tr­­ường theo đúng nhiệm vụ, kế hoạch năm học, bám sát Điều lệ tr­ường tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học và nghị quyết của Hội nghị CBCCVC đầu năm.

- Thực hiện đầy đủ công văn số 1292 về đánh giá quản lý.

- Các đồng chí CBQL đều g­­ương mẫu, thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, đảm bảo chế độ giảng dạy - dự giờ - kiểm tra giáo viên. Dự các lớp tập huấn do phòng tổ chức, Triển khai đầy đủ và có chất l­­ượng các văn bản của cấp trên tới GV, luôn học hỏi đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và xã hội.

- Đảm bảo mọi chế độ chính sách cho CBGV như: Chế độ tăng lương, nghỉ dưỡng sức,…

- Tự xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Tốt.

4. Việc tăng cường CSVC, các nguồn lực đầu tư

Trong học kì 1 của năm học 2017 - 2018 vừa qua tr­­ường đã tham m­­ưu với phòng GD và UBND huyện, UBND xã được cấp 100 bộ bàn ghế cho HS, 12 bàn giáo viên, với tổng số 140.000.000đ. Xây mới 4 phòng học kiên cố, 1 công trình vệ sinh cho CBGV, 1 công trình VS học sinh với tổng số tiền 2.000.000.000 đồng. Tổng số có 20 phòng học kiên cố, đảm bảo 100% học sinh đư­ợc học 2 buổi/ngày. Tr­ường có tổng số: 7 phòng chức năng( văn phòng, phòng Âm nhạc, Mĩ thuật, Y tế, Thư viện, Thiết bị ĐD, Các phòng làm việc của BGH, hành chính). Bếp ăn bán trú cho học sinh đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị.

Huy động XHHGD với tổng số tiền là 43.600.000 đồng tu sửa CSVC.

Thực hiện đúng quy định về các khoản thu, 3 công khai trong nhà trường. Quản lý và sử dụng đúng mục đích ngân sách theo quy định của Tài chính.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong học kỳ 1 vừa qua, mọi hoạt động của trư­­ờng đều đi đúng h­­ướng chỉ đạo của ngành.

- Những kết quả làm đ­­ược

+ Trư­­ờng thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

+ Duy trì sĩ số 100%.

+ Phổ cập đúng độ tuổi: 99,8%.

+ Tổ chức dạy học theo kế hoạch, đảm bảo dạy đủ, đúng theo ch­­ương trình.

+ Duy trì tốt kỷ cư­­ơng nề nếp của giáo viên và học sinh.

+ Chất lư­­ợng giáo dục gĩư vững và có chiều hư­­ớng phát triển tốt.

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên trong tr­­ường đều có phẩm chất đạo đức tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­­ược giao.

+ Làm tốt công tác tham m­­ưu với địa phư­­ơng nên đã có đầy đủ CSVC phục vụ cho công tác dạy và học.

+ Các đoàn thể trong trư­­ờng hoạt động tốt.

+ Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

+ Thực hiện tốt mọi phong trào và các cuộc vận động do ngành phát động.

+ 11/23 lớp đó tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Đặc biệt là tổ chức cuộc thi vẽ tranh “ Bay cao những ước mơ” cho 100% học sinh trên toàn trường tham gia đạt hiệu quả cao.

+ 100% các lớp xây dựng mô hình điển hình của lớp.

Điểm nổi bật trong học kỳ I

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

- Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt cách đánh giá, nhận xét học sinh theo đúng Thông tư 22/TT-BGD&ĐT, triển khai có hiệu quả chương trình dạy tiếng Anh giai đoạn 2016 - 2020 cho 100% học sinh khối 3,4,5. Tiếp tục dạy học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. Đổi mới PPDH môn Mĩ thuật. Các giáo viên đã có sự thay đổi về nội dung dạy học và triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đạt hiệu quả cao.

- Rèn tính chủ động cho học sinh trong mọi hoạt động đạt hiệu quả cao.

- Triển khai tốt cho GV và học sinh tham gia 2 loại bảo hiểm, BHYT đạt 100%, bằng cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch.

- Triển khai có hiệu quả việc rèn kỹ năng sống, dạy học tích hợp ANQP, giáo dục đạo đức Bác Hồ, Truyền thông hộ gia đình về ATGT,…

- 23/23 lớp xây dựng mô hình điển hình theo đặc trưng nổi bật của lớp mình.

Tự đánh giá: Trư­­ờng xếp loại tốt.

- Những mặt còn hạn chế

+ Chất l­­ượng đại trà ch­­ưa đồng đều ở các lớp.

+ Trường đã có kế hoạch đổi mới chương trình, kế hoạch dạy học song hiệu quả chưa cao.

IV. PH­­ƯƠNG H­­ƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

1. Duy trì tốt những kết quả về nền nếp và nội quy đã đạt trong học kỳ I.

2. Tiếp tục phấn đấu để hoàn thành kế hoạch năm. Đặc biệt chú trọng việc dạy chương trình tiếng Anh giai đoạn 2016 - 2020, dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới, đánh giá, nhận xét học sinh theo Thông tư 22/TT-BGD&ĐT, bước đầu áp dụng PPDH bàn tay nặn bột

3. Tham dự đầy đủ các cuộc thi và đạt kế hoạch đã đăng kí với Phòng và Sở GD&ĐT.

4. Tiếp tục tham gia sâu, rộng các cuộc vận động và phong trào.

5. Tiếp tục phát huy tính chủ động của học sinh trong mọi hoạt động.

6. Tiếp tục duy trì việc rèn kỹ năng sống, dạy học tích hợp ANQP, giáo dục đạo đức Bác Hồ, truyền thông hộ gia đình về ATGT,…

Các giải pháp

1. Họp phụ huynh học sinh để tiếp tục làm tốt công tác XHHGD.

2. Tăng c­­ường công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất.

3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chư­­ơng trình dạy học theo hư­­ớng đổi mới( Tức là dạy học phù hợp với năng lực của học sinh, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng). Tiếp tục duy trì tốt các câu lạc văn hoá để dự nguồn cho năm sau. Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành năng lực, phẩm chất và kỹ năng. Quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh măc bệnh hiểm nghèo.

- Khuyến khích, động viên kịp thời những giáo viên năng động, có ý thức tự học và sáng tạo trong giảng dạy.

4. Tiếp tục tổ chức các đợt thi đua, gắn với các ngày kỉ niệm trong năm.

5. Tiếp tục tổ chức coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 để đánh giá thực chất kết quả giảng dạy của giáo viên.

6. Tiếp tục h­ưởng ứng các cuộc vận động và phong trào do ngành phát động.

7. Tăng cường quản lý công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

  1. Đặc biệt chú trọng cách đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 22.
  2. Làm tốt việc đánh giá, phân loại giáo viên cuối năm để làm cơ sở cho phân công chuyên môn năm sau.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: không

                                                                                           X­­ương Lâm, ngày 05 tháng 01 năm 2018

HIỆU TR­­ƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                 Đào Thị Thanh

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới