Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 11
Năm 2021 : 1.645
 • Đào Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989739142
  • Email:
   daothanhc1xl@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0386302027
  • Email:
   hienc1xl@gmail.com
 • Ngô Thị Thoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989315785
  • Email:
   ngothithoanlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn

 • Đỗ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01689259186
  • Email:
   hienc1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách phổ cập, công tác vệ sinh, thể dục -  thể thao

 • Đào Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989739142
  • Email:
   daothanhc1xl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c: Thôn Toàn Mỹ - TT Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang.

   Sổ điện thoại: 0989739142

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới