Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 9.733
 • Hoàng Thị Hồng Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989918471
  • Email:
   hoangngoc285@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Vũ Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01663345807
  • Email:
   vuanhnguyet.lg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Ngoại ngữ

 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988513731
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01687233236
  • Email:
   tranthuy24035
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Chu Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01659974338
  • Email:
   hoamoclan1694@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Ngô Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0984173368
  • Email:
   tuoihh93@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Hoàng Thị Huệ Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01632099787
  • Email:
   hoangmaic1xl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Trần Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974638188
  • Email:
   linhbg84@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01664395171
  • Email:
   nguyenyenc1xl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Ngoại ngữ

 • Phạm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977534580
  • Email:
   phamhienc1xl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Âm nhạc

 • Đỗ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988449716
  • Email:
   dohac1xl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Âm nhạc

 • Tô Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01225210478
  • Email:
   tohuec1xl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Mĩ thuật

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới