Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Xương Lâm

Lạng Giang, Bắc Giang
3881444
c1xuonglamlg.bacgiang@moet.edu.vn