Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 66
Tháng 04 : 203
Năm 2020 : 4.998
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu kì I năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM            
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
Kỳ I (Thực hiện từ tuần 1)
                 
Thứ Lớp 1A Lớp 1B Lớp 1C Lớp 1D
Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  Chào cờ Toán Chào cờ Ôn Chào cờ Ôn Chào cờ Toán
Hai Học vần Ôn Toán Ôn Toán Ôn Học vần Ôn
Thủ công - Huế Tự học Học vần Tự học Học vần Tự học Học vần Tự học
  Học vần   Học vần   Học vần   Mĩ thuật - Huế  
  Học vần - Lanh Đạo đức - Đ.Hà Toán Tự học - Yên TD - Thu Mĩ thuật - Huế Toán - Mai Ôn
Ba Học vần - Lanh MT - Huế TD- Thu Đạo đức - Đ.Hà Toán Tự học - Yên Học vần Tự học
Thể dục - Thu Tự học - Yên Học vần - Lanh Mĩ thuật - Huế Học vần Đạo đức - Đ.Hà Học vần Tự học
  Toán   Học vần - Lanh   Học vần   Thể dục - Thu  
   ÂN - P. Hiền   Toán   Học vần   Học vần  
Toán   Thủ công - Huế   Học vần   Học vần  
Học vần   Học vần   Thủ công - Huế   Toán   
  Học vần   Học vần   Toán - Hiên   Thủ công - Huế  
  TNXH - Mai Ôn Toán Ôn Học vần Tự học Đạo đức - Đ.Hà ÂN - Đ.Hà
Năm Toán Ôn TNXH - Mai ÂN - Đ.Hà Học vần Ôn Toán TNXH- Mai
Học vần Tự học Học vần Tự học TNXH- Mai ÂN - Đ.Hà Học vần Ôn  - VAnh
  Học vần   Học vần   Toán   Học vần  
  Ôn - Lanh   Học vần   Học vần   Học vần  
Sáu Học vần   Học vần   Học vần   Ôn - Lanh  
Học vần   Ôn - Lanh   Sinh hoạt   Học vần  
  Tự học   Tự học    Ôn - Lanh   Sinh hoạt  
                 
TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM            
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
Kỳ I (Thực hiện từ tuần 1)
                 
Thứ Lớp 2A Lớp 2B Lớp 2C Lớp 2D
Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  Chào cờ ÂN - P Hiền Chào cờ  Ôn - Độ  Chào cờ Chính tả  Chào cờ TNXH - Huế
Hai Tập đọc Chính tả Tập đọc ÂN - P.Hiền  Tập đọc Ôn  Tập đọc Chính tả
Tập đọc Ôn  Tập đọc Chính tả  Tập đọc ÂN - P.Hiền  Tập đọc Ôn - Chung
  Toán    Toán    Toán    Toán   
  Đạo đức- P Hiền TNXH - Thu KC - Đỗ Hà  Thủ công - Mai Toán  Thể dục- P.Hiền  Mĩ thuật - Huế Tập viết - Hợp  
Ba KC- Đỗ Hà Tự học  Mĩ Thuật - Huế Thể dục- P.Hiền Đ.Đức - P.Hiền  TNXH - Thu Toán - Mai Thủ công -Mai
Mỹ thuật - Huế Thể dục - P Hiền Đ.Đức - P.Hiền  TNXH - Thu Tự học - Độ  Thủ công - Mai Tự học - Mai Tự học - Hợp
  Toán    Toán    Mĩ Thuật - Huế   KC - Đ.Hà  
  Tập đọc   Tập đọc   Tập đọc   Tập đọc -Lanh  
Toán    Toán    Toán    Toán - Lanh   
Tự học    Chính tả    Chính tả    Thể dục -P.Hiền   
  Chính tả   Tự học    Tự học    ÂN - P.Hiền   
  LTC Tập viết  LTC Ôn LTC Tập Viết  LTC Đạo đức - Lanh
Năm Toán  Tự học  Ôn  Tập Viết  KC - Đ.Hà Tập Viết  TLV Ôn - Lanh
TLV Tự học  Toán  Tập Viết  Ôn  Ôn - Độ  Chính tả  Tự học - Lanh
  Ôn   Tự học    Toán    Toán   
  Thể dục- P Hiền   Toán    Toán    Toán  
Sáu Toán - Hợp    TLV   TLV   Thể dục -P.Hiền   
TậpViết - Hợp    Thể dục- P.Hiền   Thể dục- P.Hiền   Ôn  
  Sinh hoạt    Sinh hoạt    Sinh hoạt    Sinh hoạt   
                 
TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM            
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
Kỳ I (Thực hiện từ tuần 1)
Thứ Lớp 3A  Lớp 3B  Lớp 3C  Lớp 3D
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  Chào cờ  Chính tả  Chào cờ  Chính tả  Chào cờ  Chính tả  Chào cờ  Toán 
Hai Toán Ôn  Toán TA- Huyền  Toán TA- Huyền  Toán -Lanh Thể dục - Huế
TĐ - KC TA- Huyền  TĐ - KC Ôn TĐ - KC Ôn TĐ - KC -Lanh Mĩ thuật - Huế
  TĐ - KC   TĐ - KC   TĐ - KC   TĐ - KC -Lanh  
  Toán  Đ.Đức - Lanh  Toán  Đ.Đức  Toán Đ.Đức  TA- Huyền  TA - Huyền 
Ba TNXH TV - Lanh  TA- Huyền  TV TNXH TV Đạo đức - Tuyền  Toán 
TA -Huyền  Tự học - Lanh  TNXH Tự học  Tập viết Tự học  Tập viết - Ng.Hà  Chính tả 
  Chính tả    Tập viết    TA- Huyền    Tự học - Dư  
  Toán    Thể dục - Thu    Tập đọc    Tập đọc   
Thể dục - Thu    Tập đọc - Mai    LTC   LTC  
Chính tả    LTC   Thể dục - Thu   Toán   
  LTC   Toán - Mai   Toán    Thể dục - Thu  
  TA -Huyền  Mĩ thuật - Huế  Toán TA - Huyền  Thủ công - Huế  Thể dục - Thu Toán  TNXH
Năm Toán  Thể dục - Thu TA - Huyền  Mĩ thuật - Huế  Toán  TA - Huyền  Thủ công - Huế  Chính tả 
ÂN - Đ.Hà TA -Huyền  Thủ công - Huế  Thể dục - Thu TA - Huyền  Mĩ thuật - Huế  ÂN -P.Hiền  Ôn 
  Thủ công - Huế    ÂN -Đ.Hà    Mĩ thuật - Huế    TA - Huyền   
  TLV Ôn  TLV   TLV   TA - Huyền   
Sáu Toán  HĐNG Toán    Toán    TLV  
TNXH Sinh hoạt  TNXH   TNXH   Toán   
  Tự học    Sinh hoạt    Sinh hoạt    Sinh hoạt   
                 
TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM            
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
Kỳ I (Thực hiện từ tuần 1)
Thứ Lớp 4A Lớp 4B Lớp 4C Lớp 4D
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  Chào cờ Đ.Đức - Đ.Hà Chào cờ Sử - Mai Chào cờ Sử Chào cờ Mĩ thuật - Nhâm
Hai Tập đọc Sử  Tập đọc Địa - Mai Thể dục - Linh Đ.Đức - Đ.Hà Tập đọc Kĩ thuật - Nhâm
  Toán Địa Thể dục - Linh Đ.Đức - Đ.Hà  Tập đọc Địa Toán Thể dục - Linh 
  Thể dục - Linh   Toán   Toán   Tự học   
  LTC Mĩ thuật - Nhâm LTC ÔN LTC Khoa  Thể dục - Linh  Khoa 
Ba Toán TA - Huyền Toán Mĩ thuật - Nhâm Thể dục - Linh Kể chuyện  LTC Kể chuyện 
  Tự học Kĩ thuật - Nhâm Thể dục - Linh TA - Huyền Toán Chính tả Đ.Đức - ĐHà  Chính tả
  Thể dục - Linh   Tự học   Tự học   Toán   
  TA - Huyền    Tập đọc - Đ.Hiền    Tập đọc   Tập đọc   
 Tập đọc   Toán - Đ.Hiền   Toán   TA - Huyền   
  Toán   KC - Đ.Hiền   TA - Huyền   Toán   
  Khoa   TA - Huyền   Ôn   Khoa  
  ÂN - Thu Khoa LTC Kĩ thuật - Nhâm LTC Khoa- H.Huyền LTC Sử
Năm LTC Kể chuyện ÂM - Thu Khoa TLV Kĩ thuật - Nhâm TLV Địa
TLV Chính tả TLV Chính tả ÂN - Thu Mĩ thuật - Nhâm Toán  Ôn
  Toán   Toán   Toán   ÂN- Thu   
  TLV   TLV   TLV   TLV  
Sáu Toán   Toán - Thùy   TA - Huyền   Toán   
Ôn   Khoa   Toán   TA - Huyền   
  Sinh hoạt   Sinh hoạt   Sinh hoạt   Sinh Hoạt   
                 
TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM            
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
Kỳ I (Thực hiện từ tuần 1)
Thứ Lớp 5A Lớp 5B Lớp 5C Lớp 5D
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  Chào cờ Địa  Chào cờ Sử Chào cờ Sử  Chào cờ Thể dục 
Hai Tập đọc Thể dục - Linh  Tập đọc Địa TA- Nguyệt  TA- Nguyệt  Tập đọc - Hợp  Toán - Hoà 
Toán TA - Nguyệt  TA- Nguyệt  Ôn Tập đọc Ôn Sử - Hợp  Khoa - Hợp 
  Sử   Toán   Toán   TA -Nguyệt   
  LTC Khoa LTC Kỹ Thuật Kĩ Thuật - Nhâm  Khoa LTC Tập đọc 
Ba Toán  Chính tả TĐọc  Khoa LTC TLV Toán  Ôn 
Kĩ Thuật  Ôn  Toán  Chính tả  Toán - Hoà  Địa  TLV Chính tả 
  TLV   TA- Nguyệt    Đ.Đức -P.Hiền    Kĩ thuật - Nhâm   
  Tập đọc   TLV   Thể dục - Linh    Mĩ thuật - Nhâm   
Thể dục    Toán    Mĩ thuật - Nhâm   Đ.Đức - P.Hiền   
Toán    Mĩ thuật - Nhâm   Toán- Dung    TA -Nguyệt   
  Mĩ thuật    Thể dục - Linh    Tập đọc- Dung   Toán   
  Đ.Đức - P.Hiền  LTC LTC Thể dục - Linh  LTC Khoa LTC - Hoà  Địa - Hợp
Năm TLV Khoa Đ.Đức - PHiền  Khoa - Duyên  TLV Thể dục - Linh  TLV Tự học - Thanh 
Toán  SH TLV Tự học - Thanh  Toán  Tự học  Toán  Thể dục - Linh 
  TA - Nguyệt    Toán    Chính tả    Khoa - Hợp   
  ÂN - Thu    Kể chuyện - Đ.Hà    Toán    Toán   
Sáu Kể chuyện - Đ.Hà    ÂN - Thu    Sinh hoạt    Sinh hoạt   
Toán    Toán    ÂN - Thu    KC - ĐHà   
  TH - Duyên   Sinh hoạt    KC - Đ.Hà    ÂN - Thu   

 
               

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới