Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 11
Năm 2021 : 1.645
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên

PHÒNG GD&ĐT LẠNG GIANG

TRƯỜNG TH XƯƠNG LÂM

 
  

 

 

Số: 02/QC-THXL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

Xương Lâm, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

A. Quan điểm chung:

- Tỷ lệ xếp loại theo quy định được giao theo tỷ lệ CBGV của cả trường, không giao riêng cho từng tổ.

- Xếp loại giáo viên, nhân viên theo tỷ lệ từ điểm cao xuống thấp;

- Không xếp tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống loại Tốt đối với cá nhân xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ Trung bình;

- Riêng CBQL thì bước 1 tham gia đánh giá ở Tổ nhưng cần phải xét thêm các nội dung về công tác quản lý dưới sự nhận định khách quan của Tổ (bước 2 ở Ban thi đua, bước 3 ở Phòng GD&ĐT); (Xếp loại theo kế hoạch đánh giá 3 bước của Phòng giáo dục);

- Kết quả xếp loại cấp Tổ phải được in làm 3 bản: 1 bản lưu tại Tổ, 1 bản nộp HT, 1 bản nộp PHT.

B. Cụ thể:

I. Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

2. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

3. Lối sống, uy tín trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

4. Thực hiện nghĩa vụ của viên chức, các quy định của Điều lệ trường tiểu học, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

II. Tiêu chuẩn xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ

1. Trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; thực hiện quy chế chuyên môn trong chuẩn bị bài, lên lớp, làm và sử dụng đồ dùng dạy học, đánh giá học sinh theo Thông tư 22, cập nhật các loại hồ sơ chuyên môn; kết quả học tập của học sinh.

3. Thực hiện công tác chủ nhiệm và các hoạt động khác.

4. Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

5. Kết quả đánh giá tiết dạy.

6. Thực hiện các nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành, nhà trường (dạy thêm, học thêm, các khoản thu từ HS….)

III. Các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua như sau:

1. Tư tưởng( 10 điểm ): Là điểm trung bình cộng của mục 2, 3, 4, 5

2. Ngày công( 10 điểm ):

- GV nghỉ, tự nhờ người dạy thay không bị trừ điểm nhưng phải báo cáo Ban giám hiệu.

- Khi có GV nghỉ, nhà trường sẽ phân công người dạy thay và bố trí thời gian nghỉ bù thích hợp, không cộng điểm thừa giờ.

- Trừ điểm ngày giờ công trong những trường hợp sau:

+ Đi muộn 3-5' trừ 0,5 điểm/lần

+ Đi muộn 6-10' trừ 1điểm/lần

+ Đi muộn trên 10' trừ 1,5 điểm/lần

+ Nghỉ có phép trừ 0,5 điểm/buổi

3. Chuyên môn( 20 điểm ):

- Hồ sơ: Lấy kết quả kiểm tra của Ban giám hiệu.

- Không cập nhật sổ CNTT trừ 0,5 điểm/lần vào tổng điểm của tháng.

- Bỏ giờ 1 tiết: Hạ 1 bậc thi đua/Học kì

- Bỏ giờ 2 tiết: Hạ 2 bậc thi đua/Học kì( Xếp cuối cùng trong danh sách xếp loại thi đua của trường )

4. Báo cáo, hoạt động thư viện (10 điểm )

- Nộp muộn lần 1 trừ 0,5 điểm

- Nộp muộn lần 2 trừ 1 điểm

- Nộp báo cáo sai số liệu lần 1 trừ 0,5 điểm

- Nộp báo cáo sai số liệu lần 2 trừ 1 điểm

- Không thực hiện đúng lịch đọc tại thư viện lần 1 trừ 0,5 điểm

- Không thực hiện đúng lịch đọc tại thư viện lần 2 trừ 1 điểm

 

 

5. Công tác đội( 10 điểm ):

- Lấy điểm dựa vào các phong trào thi đua

IV. Cách tính điểm xếp loại thi đua

1. Điểm thi đua hàng tháng: Được tính theo thang điểm 10

- Là điểm trung bình cộng của các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 ( Mục III )

+ Loại A: Từ 9 điểm trở lên

+ Loại B: Từ 7 điểm đến dưới 9 điểm

+ Loại C: Từ 5 điểm đến dưới 7 điểm

+ Loại D: Dưới 5 điểm

2. Điểm xếp loại thi đua từng học kì: Được tính theo thang điểm 10

- Là điểm trung bình cộng của các tháng + điểm tích cực tham gia các hoạt động ( do các tổ bình xét )

+ Loại Tốt: Từ 9 điểm trở lên

+ Loại Khá: Từ 7 điểm đến dưới 9 điểm

+ Loại TB: Từ 5 điểm đến dưới 7 điểm

+ Loại Yếu: Dưới 5 điểm

3. Điểm xếp loại thi đua cả năm: Được tính theo thang điểm 10

- Là điểm trung bình cộng của HKI, HKII cộng với điểm thưởng. (Tùy theo chỉ tiêu cấp trên giao lấy điểm từ cao xuống thấp).

+ Loại Xuất sắc:

+ Từ 9 điểm trở lên

+ Chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại giỏi

+ Loại Khá:

+ Từ 7 điểm đến dưới 9 điểm

+ Chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại khá trở lên

+ Loại Trung bình:

+ Từ 5 điểm đến dưới 7 điểm

+ Chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại trung bình trở lên

+ Loại Yếu: Còn lại.

4. Các điểm cộng:

- Đạt giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp Tỉnh: 5 điểm.

- Đạt giáo viên DGCS, CNG cấp huyện: 3 điểm

- Đạt giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường: 1 điểm.

5. Xếp loại năng lực, chuyên môn nghiệp vụ:

- Loại Giỏi:

+ Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

+ Đạt GV dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện trở lên.

+ Sử dụng thành thạo CNTT, ứng dụng trong dạy học có hiệu quả.

- Loại Khá:

+ Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn.

+ Đạt GV dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường trở lên.

+ Biết sử dụng CNTT và ứng dụng trong dạy học.

- Loại Trung bình: Còn lại.

- Loại Yếu: Vi phạm quy chế chuyên môn.

6. Một số lưu ý khi xếp loại thi đua.

- Khi cần cân nhắc xếp loại giữa các cá nhân, Ban thi đua sẽ căn cứ vào những đóng góp của từng cá nhân cho thành tích chung của nhà trường để xếp loại.

- Xếp loại yếu khi vi phạm các hành vi giáo viên không được làm như sau:

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp.

+ Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

+ Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

Quy chế này được Hội đồng nhà trường thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2017, chính thức thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2017. Quy chế này chịu sự điều chỉnh của văn bản nhà nước cao hơn, khi đó Ban Thi đua sẽ xây dựng và thông qua Hội đồng nhà trường.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

Ong Thị Quý Nhâm

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Thị Thanh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới